DJH Fotografie
a picture says more than a thousand words...
 

Copyright © 2020  DJH Fotografie  Alle rechten voorbehouden/All Rights Reserved
Niets van deze website mog worden vermenigvuldigt, en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of  op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemmming  van de fotograaf
Fotografie

Het woord fotografie is een
samenstelling van het Griekse
woord voor "licht" phootos en
het woord voor "tekenen" of "schrijven" grafein en stamt uit 1839.

Er is slechts één moment
waarop alle elementen van de   compositie samenkomen:

Het beslissende moment.

Bijgewerkt:

19 januari 2020