DJH Fotografie
a picture says more than a thousand words...
 Copyright © 2015  DJH Fotografie  Alle rechten voorbehouden/All Rights Reserved
Niets van deze website mog worden vermenigvuldigt, en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of  op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemmming  van de fotograaf
Het woord fotografie is een
samenstelling van het Griekse
woord voor "licht" phootos en
het woord voor "tekenen" of "schrijven" grafein en stamt uit 1839.

Er is slechts één moment
waarop alle elementen van de   compositie samenkomen:

Het beslissende moment.

28 februari 2016
Fotografie:
Bijgewerkt:
Contact:
Dirk Heijting
Duitslandlaan 26
7761 HB Schoonebeek
Tel: 0654764769

KvK nr: 65398343


Website navigatie:
Ga naar Homepage Hobbymatige Fotografie
Ga naar Homepage Bedrijfsmatige Fotografie